POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
POZIOM 2  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu  informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Kategoria: Ostrzeżenia meteo
15.11.2021
Godz: 10:17
Redaktor: BP BP
Drukuj

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 15.11.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 15.11.2021 r. do godz. 24.00 dnia 16.11.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 15.11.2021 r. i na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

źródło: RWMŚ we Wrocławiu

Unia Europejska Banner