Rating “Firemek” w ramach projektu KOMPETENCJE 4.0
Rating “Firemek” w ramach projektu KOMPETENCJE 4.0
Kategoria: Aktualności
11.01.2022
Godz: 11:22
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W dniach 9-10 grudnia 2021 roku odbył się 3 Rating w ramach projektu
KOMPETENCJE 4.0, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, podczas którego prezentowały się polsko – czeskie fikcyjne firmy utworzone w roku szkolnym 2021/2022 przez uczniów biorących udział w projekcie. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się on-line, a realizatorem tegorocznego ratingu był Powiat Zgorzelecki jako jeden
z parterów projektu.

Założeniem przedsięwzięcia była prezentacja przez 2-3 przedstawicieli (uczniów) powstałej fikcyjnej firmy, jej działalności, założeń, produktu, usługi. Oceny dokonywali mentorzy
z poszczególnych branż oraz udzielali wskazówek i cennych rad w kontekście właściwego działania firmy w odniesieniu do rzeczywistego środowiska firmy i rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość skonsultowania się podczas spotkania z mentorami w wybranych kwestiach oraz sprawdzić swoje nowo nabyte umiejętności językowe z języka czeskiego i polskiego.

Ze względu na dużą ilość fikcyjnych firm – powstało aż 45, dokonano podziału na 4 grupy w zależności od specjalizacji firmy:

Grupa A – reklama i branża kreatywna,

Gruba B – projektowanie i branża IT,

Grupa C – usługi,

Grupa D – turystyka, gastronomia, zdrowy styl życia, organizacja czasu wolnego.

Powiat Zgorzelecki reprezentowały firmy powstałe między innymi w:

Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni – „Firma Eventowa” „Firma informatyczno/reklamowa”,

Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu – Firma „CNC Box”, Firma „TRIP”,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu – Firma „Emilka-Bud”.

Uczniowie bardzo rzetelnie przygotowali się do ratingu i w profesjonalny sposób zaprezentowali swoje fikcyjne firmy. Tegoroczny 3 rating stał na bardzo wysokim poziomie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a w szczególności wyróżnionym fikcyjnym firmom.

Najwyżej ocenione fikcyjne firmy przez mentorów w poszczególnych grupach to:

Grupa A – 9.12.2021r., 9:00

Digital World II

Posters and else

Ukaž se

Geokam

Grupa B – 9.12.2021, 13:00

Mechanická laboratoř

Fire & steel

Drink Soft

CNC Box

Grupa C – 10.12.2021, 9:00

Student’s point of view

Zahradnická firma

Grupa D – 10.12.2021, 13:00

Včelařství

Tutum Snacks

Offibio

Every season

źródło: A. Budych/Wydział Edukacji

Unia Europejska Banner