Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jędrzychowicach
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jędrzychowicach
Kategoria: Aktualności
24.02.2022
Godz: 12:26
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jędrzychowicach.

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego informuje, że w dniu 2 marca 2022 roku od godziny 11:00 do 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – budynek nr 8, II piętro, sala nr 304A, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Jędrzychowicach oznaczonych geodezyjnie:

Przetarg o godzinie 11:00 działka nr 700 AM-2, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec o powierzchni 0,1000 ha. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Działka niezabudowana, teren nieogrodzony, niezagospodarowany, użytkowany jako grunt orny, na działce kilka drzew liściastych bez wpływu na jej wartość. Teren działki płaski o minimalnym nachyleniu. We wschodnim rogu działki posadowiony podwójny, żelbetowy slup energetyczny napowietrznej linii niskiego napięcia. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogę gminną gruntową (działka nr 414). Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. Wadium wynosi 10.000,00 zł.

Przetarg o godzinie 11:30 działka nr 701 AM-2, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec o powierzchni 0,1050 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 705 AM-2 obręb Jędrzychowice o powierzchni 0,0459 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, teren nieogrodzony, niezagospodarowany, użytkowany jako grunt orny. Teren działki płaski o minimalnym nachyleniu. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewniony poprzez udział w działce nr 705. Cena wywoławcza działki wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 705 wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. Wadium wynosi 12.500,00 zł.

Przetarg o godzinie 12:00 działka nr 702 AM-2, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec o powierzchni 0,1112 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 705 AM-2 obręb Jędrzychowice o powierzchni 0,0459 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, teren nieogrodzony, niezagospodarowany, użytkowany jako grunt orny. Teren działki płaski o minimalnym nachyleniu. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewniony poprzez udział w działce nr 705. Cena wywoławcza działki wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 705 wynosi 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. Wadium wynosi 13.500,00 zł.

Przetarg o godzinie 12:30 działka nr 703 AM-2, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec o powierzchni 0,1183 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 705 AM-2 obręb Jędrzychowice o powierzchni 0,0459 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, teren nieogrodzony, niezagospodarowany, użytkowany jako grunt orny. Teren działki płaski o minimalnym nachyleniu. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewniony poprzez udział w działce nr 705. Cena wywoławcza działki wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 705 wynosi 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. Wadium wynosi 14.000,00 zł.

Przetarg o godzinie 13:00 działka nr 704 AM-2, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec o powierzchni 0,1227 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 705 AM-2 obręb Jędrzychowice o powierzchni 0,0459 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, teren nieogrodzony, niezagospodarowany, użytkowany jako grunt orny. Teren działki płaski o minimalnym nachyleniu. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewniony poprzez udział w działce nr 705. Przez teren działki, równolegle do jej południowo-zachodniej granicy, przebiega rów melioracyjny o głębokości 1m. Cena wywoławcza działki wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 705 wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. Wadium wynosi 12.500,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem MN8 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD12 – tereny dróg dojazdowych.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu księga wieczysta nr JG1Z/00035851/5.
Wadium na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 24 lutego 2022 r.

Unia Europejska Banner