V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu
V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
1.03.2022
Godz: 08:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W dniu 25 lutego 2022r. w miejscowości Ruszów odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zgorzelcu. Celem spotkania było m.in. wysłuchanie i przyjęcie sprawozdań z działalności władz oddziału za okres IV kadencji (za lata 2016 – 2020), przyjęcie programu działania na kolejną kadencję, zatwierdzenie składu nowego Zarządu oraz wybór Powiatowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego oraz przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu.

W obradach udział wzięło 15 delegatów wybranych na zjazdach oddziałów gminnych Związku, ustępujący i nowo powoływani członkowie zarządu oraz zaproszeni goście:

 • dh Waldemar Wojtaś – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • st. bryg. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu,
 • mł. bryg. Artur Czułajewski – Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu,
 • kpt. Grzegorz Fleszar – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu,
 • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki,
 • Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego,
 • Ireneusz Owsik – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego,
 • ks. Marek Bonifatiuk Dolnośląski Prawosławny Kapelan Strażaków,
 • ks. Maciej Wesołowski – Powiatowy Kapelan Strażaków,
 • Rafał Gronicz – Burmistrz Miasta Zgorzelec,
 • Robert Łężny – Burmistrz Miasta Zawidów,
 • Mariusz Wieczorek – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec,
 • Jan Magda – Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk,
 • Wojciech Dobrołowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
 • Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec,
 • Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
 • kpt. Adam Poniatowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP Zgorzelec,
 • Piotr Pawlas – Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego,
 • bryg. Wiesław Wypych – emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu,
 • dh Janusz Droś – Prezes OSP Ruszów.

W trakcie obrad nie zabrakło ciepłych słów podziękowania ustępującemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, druhowi Janowi Kolbuchowi, który niestety nie mógł być obecny na Zjeździe. W jego imieniu okolicznościowe podziękowania oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”, nadaną uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego, odebrał syn – druh Grzegorz Kolbuch. Specjalne podziękowania otrzymali także wszyscy samorządowcy, szefowie służb, kapelani oraz przedstawiciele władz oddziałów Związku, członkowie Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej. W trakcie Zjazdu Brązową Odznaką MSWiA „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został druh Bogdan Matiejós, natomiast Honorowym Krzyżem Zasługi – kpt. Grzegorz Fleszar.

W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania się władz Oddziału Związku, poszczególne funkcje objęli:

– Prezes Zarządu – Waldemar Błauciak,

– Wiceprezesi: Kazimierz Słabicki oraz Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński,
– Skarbnik – Mirosław Kropa,

– Sekretarz – Grzegorz Fleszar,

– Członek Prezydium – Remigiusz Gierczak,

– oraz Członkowie Zarządu: Bogdan Matiejós, Sebastian Stefański, Szymon Mikołajczyk, Krzysztof Suszczyński, Grzegorz Kolbuch oraz Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Artur Czułajewski.

W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej weszli:
– Przewodniczący – Rafał Mesjasz,
– Sekretarz – Robert Waśkowski,

– Członek – Mariusz Michalski.

Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu zostali: Kazimierz Słabicki oraz Waldemar Błauciak, a przedstawicielem zgorzeleckiego oddziału do Zarządu Wojewódzkiego wybrany został Kazimierz Słabicki.

źródło: Grzegorz Fleszar

foto: Janusz Wilk

Unia Europejska Banner