Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Kategoria: Aktualności
18.04.2024
Godz: 09:09
Redaktor: BP BP
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E dotyczące wstrzymania naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadania – Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, z dniem 18.04.2024 r. wstrzymuje przyjmowanie przedmiotowych wniosków.

Obecnie środki jakimi dysponuje Urząd pozwalają na realizację dotychczas złożonych wniosków.

źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner