Informacja dotycząca realizacji zadania z budżetu państwa pn.: ,,Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu- Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej” 
Informacja dotycząca realizacji zadania z budżetu państwa pn.: ,,Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu- Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej” 
Kategoria: Dotacje celowe
30.11.2022
Godz: 08:00
Redaktor: BP BP
Drukuj

Informacja dotycząca realizacji zadania z budżetu państwa
pn.: ,,Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu- Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej” – umowa nr 1/2022/ZP

Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski podpisał umowę z Powiatem Zgorzeleckim na
udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup
wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu- Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej”.

Głównym celem zadania jest uruchomienie Ośrodka Radioterapii w Zgorzelcu i zapewnienia
kompleksowego leczenia w zakresie chorób onkologicznych: chirurgii, chemioterapii i radioterapii. W
przypadku radioterapii niezmiernie istotna jest dostępność świadczeń jak najbliżej miejsca
zamieszkania chorego. Badania pokazały bezpośrednią korelację pomiędzy odległością od ośrodka
radioterapii a niepodejmowaniem leczenia radioterapeutycznego. Uruchomienie Ośrodka
Radioterapii w Zgorzelcu ma bezpośredni wpływ na życie i zdrowie wielu pacjentów.

Wartość zadania wynosi łącznie: 31 159 050,00 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 24 800 000,00 zł

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 31.12.2022 r.

Unia Europejska Banner