Raport – wrzesień 2021 r.
Raport – wrzesień 2021 r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2021 / 2022
4.10.2021
Godz: 09:20
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa”

W miesiącu wrześniu przeprowadzono rekrutację do fikcyjnej Firmy Eventowej. Bezpośrednio z grupą docelową uczniów tworzono listy zadań firmy oraz zapotrzebowania do prowadzenia przedsiębiorstwa, a także specyfikacji wyposażenia szkolnej fikcyjnej firmy.

Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa”

Podczas pierwszych zajęć we wrześniu uczniowie zapoznali się z działalnością fikcyjnej firmy, terminami przedsiębiorczości, rewolucji przemysłowej, tworzyli własny biznes plan i wizję tego kim chcieliby być w przyszłości. Tworzyli mapę zawodową, którą dzielili na 2 fazy SWOT (mocne i słabe strony moje szanse i zagrożenia), oraz mapę zawodową, która sprawiła im większe kłopoty. Poznali jakie kompetencje (umiejętności) są im najbliższe, w których czują się dobrze. Zapoznali się z portalami, które oferują prace w Polsce i w Czechach oraz alternatywne poszukiwania pracy poprzez media społecznościowe. Poznali wymagania na konkretne stanowiska z przeglądanych ofert pracy.

Fikcyjna firma nr 33 „CNC Box”

We wrześniu została powołana do funkcjonowania fikcyjna firma „CNC Box”, której zadnieniem będzie wykonywanie różnego rodzaju gadżetów reklamowych. Firma będzie projektowała oraz wykonywała elementy z wykorzystaniem zarówno frezarki stanowiącej doposażenie przedsiębiorstwa jak i grawerki – lasera tnącego. W obecnym okresie przeprowadzono rekrutację i przydzielono obowiązki dla pracowników.

Fikcyjna firma nr 34 „TRIP”

W miesiącu wrześniu podczas zajęć został omówiony z uczniami regulamin udziału w projekcie, cel projektu oraz zakres i obszar działań fikcyjnej firmy tj. Biura Podróży TRIP i wpływ projektu na kompetencje, zdolności i kreatywność jej uczestników. Ponadto, został omówiony początkowy proces zakładania własnej firmy i rejestracji jej jako podmiotu gospodarczego. Uczniowie pracowali również nad stworzeniem własnego loga firmy (praca w grupach 2 osobowych, prezentacja i wybór najlepszego loga w grupie).

Fikcyjna firma nr 35 „Emilka-Bud”

W miesiącu wrześniu rozpoczęła działalność fikcyjna firma EMILKA-Bud. Ustalona skład uczestników projektu oraz omówiono zakres jej działalności oraz formę pracy na najbliższe miesiące.  Na pierwszych zajęciach uczniowie pracowali z kartą pracy nr 1 ,, Wstęp – rewolucje przemysłowe” z modułu nr 1 – Kompetencje 4.0 dla danego zawodu.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner