XVIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XVIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
13.12.2019
Godz: 09:11
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XVIII sesję Rady, która  odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:   

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XVII/2019  z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) zmiany uchwały nr XXXII/199/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Zgorzeleckim;

b) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego;

c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2020 rok;

d) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2020;

e) zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;

f) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok.

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2020-2032.

6. Uchwalenie budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2020 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

c) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej;

d) dyskusja nad projektem budżetu;

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2020 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner