30 lat Polski samorządowej
30 lat Polski samorządowej
Kategoria: Aktualności
27.05.2020
Godz: 10:15
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Choć obecne powiaty funkcjonują dopiero od 21 lat to właśnie dzisiaj przypada trzydziesta rocznica pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce.  

27 maja 1990 roku Polacy po raz pierwszy w wolnych i bezpośrednich wyborach samorządowych oddali głosy na swoich przedstawicieli do rad gmin, czyli organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Od tego dnia każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał wpływ na kształtowanie swojej lokalnej wspólnoty.  

W wyniku kolejnych reform samorządowych wprowadzono bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów oraz wójtów, którzy we współpracy z radnymi kierują pracami JST, wyznaczając kierunki ich rozwoju.  Rok 1999 to początek funkcjonowania nowych szesnastu województw oraz przywrócenie powiatów. 

Dwadzieścia jeden lat Powiatu Zgorzeleckiego to zrealizowane działania i przeprowadzone inwestycje. Należały do nich m.in. przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z ul. Wolności do wyremontowanego budynku przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu, modernizacja domów pomocy społecznej, a także budowa obiektów sportowych przy szkołach. W 2014 roku przebudowano ponadto nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i pomieszczenia internatu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Minione 21 lat to także ważne inwestycje drogowe. Największą przemianę przeszedł Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, w którym otwarto nowe skrzydło szpitalne, rozbudowano SOR, utworzono nowe oddziały, zakupiono specjalistyczny sprzęt. 

Z racji położenie na trójstyku granic, Powiat Zgorzelecki aktywnie współpracuje z sąsiednimi samorządami z Czech i Niemiec. Wspólnie realizowane są liczne projekty w postaci działań infrastrukturalnych, edukacyjnych, artystycznych oraz turystycznych. 

W Dniu Samorządu Terytorialnego dziękujemy urzędnikom, pracownikom jednostek powiatu, nauczycielom, radnym za codzienną pracę na rzecz samorządu oraz ich wpływ na postrzeganie Powiatu Zgorzeleckiego przez jego mieszkańców. 

Unia Europejska Banner