Alicja Sośniak uroczyście odznaczona
Alicja Sośniak uroczyście odznaczona
Kategoria: Aktualności
29.04.2022
Godz: 14:43
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Pani Alicja Sośniak została uroczyście odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” przyznaną za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz służby zdrowia, samorządu i lokalnej społeczności.

Odznakę honorową, nadaną Alicji Sośniak uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 maja 2021 r., wręczyli Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki oraz Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Pani Alicja Sośniak to zgorzelecki lekarz pediatra funkcjonujący w strukturach służby zdrowia od 1973 r.
To powiatowy samorządowiec czterech kadencji, od zawsze działająca w obszarze funkcjonowania ZOZ
i wspierająca wszelkie działania na jego rzecz.

Pani Alicja Sośniak niestrudzenie zabiega o poprawę warunków bytowych seniorów, wciąż walczy
o dobrostan dzieci i ich rodzin, jest powszechnie znanym społecznikiem. To osoba kochająca ludzi
i poświęcająca im ogrom czasu zawodowego i prywatnego. To inicjatorka wielu społecznych akcji
i przedsięwzięć jak np. niesystemowych badań najmłodszych w zakresie wad postawy, stomatologii, dermatologii czy logopedii. Jest założycielką świetlicy „Na Ujeździe” dla dzieci przewlekle chorych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i wymagających tym samym wsparcia i dodatkowej opieki.

Pani Alicja Sośniak od wielu lat jest postacią wyróżnianą w licznych plebiscytach medialnych przez powiatową społeczność za ducha humanizmu, rzetelność, prawość i bezinteresowność w swojej zawodowej i społecznej pracy. To postać, można śmiało powiedzieć, wzorcowa, dla takich wartości jak solidarność społeczna, praca, przywiązanie do tradycji, rodziny i poszanowania dla każdego człowieka. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną o wielkiej wrażliwości społecznej. Jest ceniona również za rzetelność i uczciwość.

Powyższe przymioty stawiają Panią Sośniak w pierwszym szeregu ludzi dobrze służących Powiatowi Zgorzeleckiemu i godnych tego by być uhonorowaną przez władze powiatu tytułem „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.

Unia Europejska Banner