Będzie wsparcie dla domów pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim
Będzie wsparcie dla domów pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim
Kategoria: Aktualności
28.10.2020
Godz: 15:03
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Ponad pół miliona złotych grantu trafi łącznie do wszystkich domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim. To efekt podpisanej właśnie umowy w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

  • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 122.887,50 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 156.600,00 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 271.527,00 zł;

Dzięki projektowi zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody za okres od sierpnia do października 2020 r. dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Pracownicy wykonują pracę w warunkach epidemicznych, która jest obciążona ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Aktywnie pracują z osobami starszymi, przewlekle lub trwale chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19.

Projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Unia Europejska Banner