Dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne
Dotacja do 5 tys. zł  dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne
Kategoria: Aktualności
26.07.2021
Godz: 07:34
Redaktor: Katarzyna Przybylska Katarzyna Przybylska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych dla uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (PKD 47.11.Z i 47.19.Z) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1842, z późn.zm).

Nabór wniosków rozpocznie się 23 lipca 2021 r. i będzie trwał do 30 września 2021 r. Wniosek o udzielenie ww. dotacji wraz z zasadami jej udzielania dostępne będą na stronie www.praca.gov.pl.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Zasady uzyskania w/w wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa COVID-19″

Unia Europejska Banner