Kara za nieprzerejestrowanie pojazdów
Kara za nieprzerejestrowanie pojazdów
Kategoria: Aktualności
30.12.2019
Godz: 09:24
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdów – nowe zasady wejdą w życie już 1 stycznia 2020 r. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to, że od stycznia będzie wprowadzony obowiązek rejestracji zakupionego samochodu (używanego oraz nieużywanego) w terminie do 30 dni od dnia nabycia.

Właściciela pojazdu, który nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, będzie czekała kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Należy przyjąć, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ustawy – tzn. przed 1 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury kary będę nakładane w przypadku:

– sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia

– nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Unia Europejska Banner