Projekt „Kompetencje 4.0” z dofinansowaniem
Projekt „Kompetencje 4.0” z dofinansowaniem
Kategoria: Aktualności
2.06.2020
Godz: 12:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Projekt pod nazwą:  „Kompetencje 4.0” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A. Republika Czeska-Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR.

Wartość projektu dla Powiatu Zgorzeleckiego: 121.194,67 EUR

Całkowita wartość projektu: 1.109.375,35 EUR

Partnerzy projektu:
1. Okresní hospodářská komora Liberec- Powiatowa Izba Gospodarcza z Liberca – Partner Wiodący
2. Powiat Lubański
3. Powiat Lwówecki
4. Powiat Zgorzelecki
5. Województwo Dolnośląskie
6. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice – Średnia Szkoła Przemysłowa Kamieniarska i Rzeźbiarska
7. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec – Średnia Szkoła Przemysłowa Maszynowa i Elektrotechniczna i Pomaturalna Szkoła Zawodowa
8. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou – Pomaturalna Szkoła Zawodowa Handlu Międzynarodowego i Szkoła Handlowa
9. Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov – Policealna Medyczna Szkoła Zawodowa, Średnia Szkoła Medyczna i Szkoła Handlowa
10. Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola – Czeska Akademia Leśna Trutnov – szkoła średnia i pomaturalna szkoła zawodowa

Powiat Zgorzelecki przystąpi do projektu jako Partner, a działaniami projektu zostaną objęte trzy szkoły tj.: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2020 – 31 lipca 2022

Cel projektu: uczestnicy projektu utworzą „fikcyjne firmy” w ramach własnej działalności produkcyjnej lub świadczenia usług w i będą przyswajać w praktyce kompetencje dla Przemysłu 4.0, potrzebne do skutecznego wejścia na rynek pracy, włącznie z rynkiem zagranicznym.

Program kształcenia będzie podzielony na logicznie nawiązujące do siebie moduły:

  1. KOMPETENCJE 4.0 DLA DANEGO ZAWODU
  2. TECHNOLOGIE W ZAWODACH
  3. KULTURA FIRMOWA
  4. ETYKIETA HANDLOWA
  5. PRZYGOTOWANIE NA ZMIANY I PRZEJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Końcowy egzamin sprawdzający kompetencje pozwoli uczestnikom na uzyskanie certyfikatu ABSOLWENT DLA PRZEMYSŁU 4.0.

Każda szkoła w ramach działań projektu będzie wyposażona w PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ.
Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności absolwentów przy wejściu na zmieniający się rynek pracy, dzięki technologiom cyfrowym, świadomości informacyjnej o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach rynku pracy po drugiej stronie granicy. nauka podstaw języka czeskiego i języka polskiego.

Projekt znacząco przyczyni się do zrealizowania konkretnego celu osi priorytetowej 3, czyli wzrostu zatrudnienia po obu stronach granicy.

Projekt zakłada również wsparcie dla nauczycieli, w ramach projektu powstanie m.in. dwujęzyczny podręcznik dla nauczycieli KOMPETENCJE 4.0 W ŚRODOWISKU FIRMOWYM, który będzie uzupełnieniem programu nauczania o nowe kompetencje, które przynosi Przemysł 4.0.

 

Unia Europejska Banner