Konferencja podsumowująca projekt Firmičky /Firemki
Konferencja podsumowująca projekt Firmičky /Firemki
Kategoria: Firemki 2019/2020
1.07.2020
Godz: 11:09
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

17 czerwca br. odbyła się wspólna konferencja końcowa projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach / Společná cesta k podnikavosti na školách”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji absolwentów szkół średnich przy wejściu na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy, stworzyli szkolne przedsiębiorstwa tzw. “Firemki” i uczyli się działalności firmy. W ramach projektu wsparcie otrzymało ponad 900 uczniów – około 450 uczniów szkół średnich po polskiej stronie i około 450 uczniów po stronie czeskiej, a także 60 nauczycieli.
Konferencję można obejrzeć tutaj tutaj

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner