Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty
Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty
Kategoria: Aktualności
13.02.2020
Godz: 13:35
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego udzielił dotacji finansowej na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów trafi łącznie 75 tysięcy złotych.

Złożone oferty oceniła pod względem formalnym i merytorycznym powołana Komisja Konkursowa. Decyzją Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego organizacje pozarządowe otrzymały dotacje finansowe na zadania z zakresu: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia; bezpieczeństwa publicznego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Jednocześnie przypominamy o 14-dniowym terminie złożenia aktualizacji kosztorysu lub/i harmonogramu.

Unia Europejska Banner