Konsultacje ws. wieloletniego programu współpracy z NGO
Konsultacje ws. wieloletniego programu współpracy z NGO
Kategoria: Aktualności
9.07.2020
Godz: 08:26
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Powiatu do konsultacji załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2024.       

Propozycje zmian, uwagi oraz opinie dotyczące programu można zgłaszać na załączonym formularzu, za pośrednictwem poczty, na adres starostwa (59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8a) lub pocztą elektroniczną, na adres k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl bądź osobiście w Biurze Promocji Powiatu (bud. 8a, IIp. pok. 310). Projekt programu współpracy dostępny jest również na urzędowej tablicy ogłoszeń.

Konsultacje będą przeprowadzane do dnia 22 lipca 2020 r.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

Unia Europejska Banner