Kornawirus: zdalnie o potrzebach, przedsiębiorcach i bezpieczeństwie
Kornawirus: zdalnie o potrzebach, przedsiębiorcach i bezpieczeństwie
Kategorie : Aktualności, Koronawirus SARS-CoV-2
16.04.2020
Godz: 22:31
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wsparcie dla przedsiębiorców, zapotrzebowanie na odzież ochronną, działania służb mundurowych oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie są tematami rozmów władz powiatu zgorzeleckiego podczas cyklicznych wideokonferencji.

O bezpieczeństwie

Władze powiatu zgorzeleckiego oraz burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu regularnie odbywają wirtualne spotkania z Państowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, komendantami policji, straży granicznej i straży pożarnej oraz pracownikami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wideokonferencje umożliwiają stałą koordynację działań oraz dostosowanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb.

Służby mundurowe przypominają przede wszystkim o nakazie zasłaniania ust i nosa (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj) oraz obowiązkowym korzystaniu z aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa” przez osoby objęte kwarantanną.

Wyspecjalizowane jednostki powiatu zgorzeleckiego stale udzielają ponadto telefonicznych porad psychologicznych (rodzaj poradnictwa, numery telefonów i godziny przyjęć znajdziesz tutaj).

Warto pamiętać, że decyzje dotyczące otwierania i zamykania przejść granicznych, zasad odbywania kwarantanny czy objęcia izolacją osób pracujących w Niemczech i Czechach są podejmowane na szczeblu rządowym.

Zadaniem samorządów jest pośredniczenie w informowaniu mieszkańców, tworzenie ograniczeń spowalniających rozprzestrzenianie się epidemii w nadzorowanych urzędach i jednostkach, a także przekazywanie swoich uwag, sugestii i pomysłów przedstawicielowi rządu w terenie – wojewodzie. Starosta zgorzelecki stale apeluje m.in. o szczególne uwzględnienie trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się pracownicy i przedsiębiorcy na trójstyku granic.

 O wsparciu przedsiębiorców

W środę o rozwiązaniach przyjętych w tarczy antykryzysowej, propozycjach ich nowelizacji oraz realizacji wniosków wiceminister pracy Alina Nowak rozmawiała ze starostą Arturem Bielińskim, wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, członkiem zarządu Ireneuszem Owsikiem oraz zastępcą dyrektora PUP-u Martą Idzik.

Od dwóch tygodni przedsiębiorcy mogą wnioskować o przyznanie wsparcia z różnych instrumentów tarczy antykryzysowej. Rozpoczęto już wypłatę wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy świadczenia postojowego.

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy to:

O sytuacji w domach pomocy społecznej

Dzień później, w czwartek, online obradował również Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Efektem prowadzonych rozmów będzie wypracowanie wspólnego stanowiska do wojewody dolnośląskiego. Dotyczyć będzie ono problemów z zaopatrzeniem w odzież ochronną personelu domów pomocy społecznej i pracowników służby zdrowia, a także finansowania zadań zleconych przez wojewodę w ramach walki z koronawirusem.

Władze powiatu z zaniepokojeniem obserwują dramatyczną niekiedy walkę z epidemią jaka toczy się w DPS-ach w całej Polsce. W trzech domach pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim aktualna sytuacja jest stabilna. W „Jędrku”, „Ostoi” i „Jutrzence” nie odnotowano zachorowań na koronawirusa.

Unia Europejska Banner