Mapa kompetencji JST – nowe narzędzie od ZPP
Mapa kompetencji JST – nowe narzędzie od ZPP
Kategoria: Aktualności
21.10.2020
Godz: 08:47
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali Mapę kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To narzędzie, które w szybki i skuteczny sposób pozwoli sprawdzić, jakie zadania przypisane są poszczególnym organom JST.

Nowo powstałe narzędzie dedykowane jest wszystkim – mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządowcom czy pracownikom administracji publicznej – którzy chcieliby uzyskać rzetelną informację na temat kompetencji poszczególnych jednostek samorządowych. Dane ujęte w przejrzystej tabeli pozwalają w szybki sposób sprawdzić, czym zajmuje się dany organ.

Narzędzie wyposażone jest w wyszukiwarkę, w której można wybrać interesujące nas kategorie:

  • Organ – Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starosta, Wójt, Rada Gminy, Kompetencja Ogólna
  • Dział – Administracja Publiczna, Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, Aktywa państwowe, Budżet, Energia, Finanse publiczne, Gospodarka, Gospodarka morska, Żegluga śródlądowa, Gospodarka wodna, Gospodarka złożami kopalin, Instytucje finansowe, Informatyzacja, Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Klimat, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Łączność, Obrona narodowa, Oświata i wychowanie, Praca, Rolnictwo, Rozwój wsi, Rozwój regionalny, Rynki rolne, Rybołówstwo, Sprawiedliwość, Szkolnictwo Wyższe i nauka, Transport, Turystyka, Środowisko, Rodzina, Sprawy wewnętrzne, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, Zabezpieczenie społeczne, Sprawy zagraniczne, Zdrowie
  • Zadania – wszystkie, własne, zlecone
  • Jednostka – Powiat, Gmina

Każde zadanie realizowane przez poszczególny organ opatrzone jest aktualnymi przepisami, które regulują poszczególne zadania. Dzięki temu zainteresowany poznaje też obowiązującą podstawę prawną.

Jeśli więc ktoś nie wie do kogo zwrócić się w danej sprawie to wystarczy, że wpisze w wyszukiwarkę dostępną pod adresem: https://zpp.pl/kompetencje odpowiednie hasło i w ułamku sekundy otrzyma odpowiedź do kogo należy się zwrócić, jaki przepis reguluje to działania, etc.

Narzędzie to dostępne jest na stronie internetowej ZPP w zakładce Szkolenia i doradztwo > Mapa kompetencji.

Link bezpośredni to: https://zpp.pl/kompetencje

Unia Europejska Banner