Nabór wniosków na zatrudnienie subsydiowane
Nabór wniosków na zatrudnienie subsydiowane
Kategoria: Aktualności
16.02.2022
Godz: 07:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego w ramach:

  • prac interwencyjnych;
     
  • refundacji koszów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy;
     
  • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie  skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji subsydiowanego zatrudnienia w 2022 roku.  Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14 lutego  2022 r.  do wyczerpania środków. Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem zatrudnienia dla osób bezrobotnych przy wsparciu finansowym do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w ww. formach opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału. Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie  równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma również zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).

Szczegółowe informacje na temat organizacji subsydiowanego zatrudnienia można uzyskać w Urzędzie pokoju nr 114 lub telefonicznie pod numerem  75 77 70 534)  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ogólne zasady udzielania wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu:

http://zgorzelec.praca.gov.pl  w zakładce
„Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy”.

źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner