Nabór wniosków o wsparcie – ustawa o COVID-19
Nabór wniosków o wsparcie – ustawa o COVID-19
Kategoria: Aktualności
9.06.2021
Godz: 11:03
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu przypomina, iż zgodnie z art. 31zzn ustawy o COVID-19 wsparcie, w postaci:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne ( 15zzb),
  • dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników( 15zzc),
  • niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiebiorców ( 15zzd), oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych ( 15zze),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (15zze2).

może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. Wnioski o powyższą pomoc mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021.

Podmiot składający wniosek w miesiącu czerwcu może uzyskać dofinansowanie tylko za miesiąc czerwiec (w przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej).

Wnioski na dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia (art. 15zze4 – rozporządzenie) należy składać  do 31 sierpnia 2021 r.

źródło: Małgorzata Lewanowicz PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner