Nowe zasady wjazdu do Niemiec 
Nowe zasady wjazdu do Niemiec 
Kategoria: Aktualności
12.11.2020
Godz: 18:32
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przypominamy, że od 08.11.2020 osoby wjeżdżające do Niemiec, które w okresie 10 dni poprzedzających wjazd przebywały na obszarze ryzyka (w tym w Polsce), obowiązuje rejestracja drogą elektroniczną dokonana przed wjazdem do RFN. 

Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia z rejestracji zwolnieni są wyłącznie podróżni: 

  • przejeżdżający przez Niemcy tranzytem 
  • osoby zawodowo transportujące towary lub osoby 
  • wjeżdżający do Niemiec na krócej niż 24 godziny 

Po zarejestrowaniu się online podróżny otrzymuje informację o skierowaniu go na 10-dniową kwarantannę. Podróżny ma obowiązek wygenerować kartę lokalizacyjną i mieć ją przy sobie podczas wjazdu.  

Jednocześnie poszczególne kraje związkowe przewidują szeroki katalog wyjątków od odbywania kwarantanny, który znacznie wykracza poza trzy opisane wyżej przypadki. Od momentu wejścia w życie elektronicznej rejestracji ani urzędy ds. zdrowia ani landowe wydziały ds. zdrowia nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy podróżni objęci wyjątkami innymi niż w wytycznych Ministerstwa Zdrowia mają obowiązek rejestracji, czy też nie (elektroniczne rejestracja z automatu generuje komunikat o kwarantannie, przesyłając jednocześnie dane do urzędu ds. zdrowia i nie ma możliwości zaznaczenia, że podróżny podlega wyjątkowi).  

Według roboczych ustaleń do czasu wydania innej oficjalnej interpretacji przyjąć należy, że każdy podróżny nie objęty jednym z trzech wyjątków wskazanych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia ma obowiązek dokonania elektronicznej rejestracji, a jednocześnie w razie kontroli musi okazać  dokumenty (np. zaświadczenia pracodawcy, zaświadczenia medyczne itp.) uzasadniające zwolnienie go od kwarantanny.  

Elektroniczna rejestracja wjazdu do Niemiec funkcjonuje pod adresem https://www.einreiseanmeldung.de/ (również w j. polskim). 

Unia Europejska Banner