Nowoczesne warsztaty szkolne otwarte!
Nowoczesne warsztaty szkolne otwarte!
Kategoria: Aktualności
23.09.2019
Godz: 12:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu od teraz będą zdobywać wykształcenie zawodowe w nowoczesnych warsztatach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

Uroczystym przecięciem wstęgi przez Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego, Dyrektorów ZSZiL i ZSP w Zgorzelcu: Martę Topolnicką i Jadwigę Buciuto oraz uczniów, oficjalnie otwarto nowoczesne warsztaty zawodowe w ZSZiL w Zgorzelcu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, jako działanie pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”. Łączna wartość projektu wyniosła 4.409.931, 70 zł.

Prace budowlane polegały na przebudowie pomieszczeń szkoły celem utworzenia następujących pracowni:

  • pracowania tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych oraz baz danych,
  • pracowania komputerowych technik multimedialnych,
  • pracowania lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
  • pracowania podstaw elektrotechniki i elektroniki,
  • pracowania urządzeń techniki komputerowej,
  • pracowania badań i ochrony środowiska,
  • pracowania montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Pracownie wyposażono w sprzęt specjalistyczny, sprzęt komputerowy i cyfrowy oraz materiały dydaktyczne.

Celem utworzenia warsztatów jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym.

Unia Europejska Banner