Ostrzeżenie hydrologiczne
Ostrzeżenie hydrologiczne
Kategoria: Ostrzeżenia meteo
26.07.2021
Godz: 14:05
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE O:157

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)
Przebieg: Na obszarach występowania burz z towarzyszącymi im opadami deszczu o dużej intensywności, stany wody będą gwałtownie wzrastały do strefy wody wysokiej, powodując lokalnie, na ogół krótkotrwałe, przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych, zwłaszcza w małych zlewniach oraz na obszarach miejskich.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.

Ważne:
Od: 2021-07-26 13:13
Do: 2021-07-27 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Wojciech Krasowski
Czas wydania: 2021-07-26 13:13
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Unia Europejska Banner