Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie odwołania Dyrektora WS – SPZOZ w Zgorzelcu
Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie odwołania Dyrektora WS – SPZOZ w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
13.01.2021
Godz: 15:55
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Treścią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, przyjętego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w grudniu 2020 r., ustalono kolejność szczepień przeciwko Covid-19. Do tzw. „grupy 0”, otrzymującej pierwszeństwo w dostępie do szczepionki zaliczono pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej  i Pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno- epidemiologicznych.

Pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oświadczyła, iż w dniu 30 grudnia 2020 r. Szpital otrzymał 375 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Podała również, iż termin przydatności szczepionek oznaczono na dzień 03.01.2021 r. godzina 10:00, przy czym iniekcja wykonywana była w okresie od 30 do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie wykorzystano wszystkie dawki szczepionki.

Jednocześnie, w okresie od 30 do 31 grudnia 2020 r. na liście osób chętnych do szczepienia z „grupy 0” było 500 pracowników zgorzeleckiego szpitala. Pomimo zgłoszenia przez nich chęci szczepienia nie zostali nawet poinformowani o możliwości przyjęcia dawki szczepionki w tym okresie. Tyczy się to również pracowników DPS, aptek, NZOZ-ów, MOPS, PCPR, sklepów medycznych i studentów uczelni medycznych.   

Tymczasem w ramach otrzymanych dawek szczepionki zaszczepiono osoby spoza „grupy 0”. Było to niezgodne z Narodowym Programem Szczepień, który do dnia 6 stycznia dopuszczał co prawda możliwość zaszczepienia się członków rodzin pracowników służby zdrowia oraz pacjentów szpitala, ale TYLKO w przypadku braku wystarczającego zainteresowania ze strony personelu medycznego oraz innych grup zawodowych kwalifikujących się do „grupy 0”.

Powyższe działanie, które w dobie panującej pandemii należy ocenić jako niewłaściwe i naruszające zasady równego dostępu do szczepień, było podstawą do podjęcia przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uchwały o odwołaniu Zofii Barczyk z funkcji Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego oczekuje na wynik postępowania kontrolnego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego

Artur Bieliński

Unia Europejska Banner