PIT 11 za 2020 r. w formie elektronicznej
PIT 11 za 2020 r. w formie elektronicznej
Kategoria: Aktualności
21.01.2021
Godz: 11:27
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że istnieje możliwość przekazania przez Urząd w formie elektronicznej PIT-u 11 za rok 2020 osobom bezrobotnym, które w 2020 r. pobierały zasiłek lub dodatek aktywizacyjny.

W tym celu osoby muszą posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym oraz konto na platformie praca.gov.pl , w zakładce „dane osobowe” w pozycji „zgoda na doręczenie pism” powinien być zaznaczony „x” w miejscu “Zgadzam się na doręczenie do mnie pism poprzez konto praca.gov.pl”.

Jeżeli osoba bezrobotna ma już założone konto, to po zalogowaniu się na platformie praca.gov.pl może edytować dane w zakładce ‘‘dane konta” zaznaczając „X” przy zgodzie na doręczanie pism przez to konto. Zgoda ta jest każdorazowo dostępna do modyfikacji przez klienta po zalogowaniu się do konta w praca.gov.pl i przejściu do danych konta.

Ustawienie zgody na doręczenie pism danych konta w praca.gov.pl

PIT-11 jest wysyłany jako dokument PDF podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym. Podpisany dokument PDF jest załącznikiem do pisma ogólnego również podpisanego elektronicznie. Pismo ogólne wraz z załącznikiem jest wysyłane na konto osoby w portalu praca.gov.pl. Po zalogowaniu się do konta na portalu praca.gov.pl i potwierdzeniu odbioru możliwe jest pobranie przesłanego dokumentu PIT-11.

Lista spraw w ramach konta na praca.gov.pl z widocznym dokumentem PIT-11

Unia Europejska Banner