Ponad 1,6 mln zł wsparcia na walkę z COVID-19 dla powiatu zgorzeleckiego
Ponad 1,6 mln zł wsparcia na walkę z COVID-19 dla powiatu zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
27.10.2020
Godz: 09:58
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki otrzymał ponad 1,6 mln zł dofinansowania w ramach grantu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej w Zgorzelcu i Opolnie-Zdroju oraz zgorzelecki szpital.

W środę 14 października Powiat Zgorzelecki podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej i szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr.: RDPS.09.03.00-02.0022/20.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do powiatów, a za ich pośrednictwem do domów pomocy społecznej oraz szpitali powiatowych.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

  • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 45.779,58 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 50.219,83 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 72.463,59 zł;
  • Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w kwocie 1.442.807,47 zł.

Granty dla domów pomocy społecznej przyznane zostały na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji i sprzęt niezbędny do walki z epidemią oraz przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny.

Grant dla zgorzeleckiego szpitala umożliwi zakup sprzętu medycznego, w tym m.in.: echokardiograf, dwa respiratory, kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia i rzutem serca oraz łóżka z wagą i wyposażeniem; zakup sprzętu do prowadzenia dezynfekcji tj. preparaty do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, rękawice do dezynfekcji, a także zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego placówki w postaci dwóch agregatów prądotwórczych.

Zakupy te pozwolą na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-19. Ponadto w Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu zostaną stworzone nowe możliwości diagnostyczne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Przyznany grant umożliwi zachowanie procedur związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz wzmocni komplementarność świadczeń opieki zdrowotnej w zabezpieczaniu życia i zdrowia.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Unia Europejska Banner