Poznaj swojego sąsiada – obchody 20–lecia Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Projekty zrealizowane
15.07.2021
Godz: 13:49
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP: Powiat Zgorzelecki

Partner projektu: Powiat Görlitz

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego i Powiatu Görlitz, z okazji obchodów 20-lecia powstania Powiatu Zgorzeleckiego oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna „Poznaj swojego sąsiada”, zawierająca: dwujęzyczny film, prezentujący atrakcje turystyczne i obiekty zabytkowe na terenie 7 gmin należących do Powiatu Zgorzeleckiego, dwujęzyczny folder promujący walory kulturowe i przyrodniczo – turystyczne Powiatu Zgorzeleckiego oraz dwujęzyczna wystawa objazdowa dotycząca 20-lecia powiatu, składająca się z 10 plansz. Film wykorzystany będzie na uroczystej gali oraz zamieszczony na stronach internetowych partnerów projektowych. Folder dystrybuowany będzie przez partnerów projektowych po obu stronach granicy. Wystawa zaprezentowana zostanie w trakcie gali, a następnie czasowo w gminach Powiatu Zgorzeleckiego oraz w Powiecie Görlitz. Po zakończeniu projektu wystawa będzie dostępna w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu. Dla mieszkańców powiatów partnerskich zorganizowany zostanie Tydzień Otwartych Drzwi, umożliwiający zapoznanie się z zakresem oraz ze sposobem pracy starostwa. Głównym wydarzeniem będzie  uroczysta gala z okazji 20-lecia Powiatu Zgorzeleckiego dla samorządowców a także mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego oraz Görlitz. Uczestnicy działań projektowych otrzymają okolicznościowe przedmioty promocyjne. Opublikowany zostanie również artykuł prasowy w polskiej prasie regionalnej oraz biuletynie informacyjnym Powiatu Görlitz.

Cel projektu: Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie zwyczajów, tradycji ludowych obecnych na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 30.10.2019

Wartość projektu: 10.496,52 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%


Unia Europejska Banner