Program “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 w powiecie zgorzeleckim
Program “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 w powiecie zgorzeleckim
Kategoria: Aktualności
23.06.2021
Godz: 11:55
Redaktor: BP BP
Drukuj

PCPR  pozyskało środki finansowe w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – z  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do skorzystania z pomocy zaproszeni są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, którzy mogą uzyskać doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Przewidywana liczba uczestników Programu to 25 osób.

Usługi dostępne w ramach Programu:

  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne,
  • wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do dnia 8 lipca 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Po wykorzystaniu limitu miejsc, osoby chętne do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej zostaną umieszczone na liście rezerwowej, dotyczy to również kart zgłoszenia złożonych po 8 lipca 2021r.

źródło: PCPR w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner