Projektu pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” zakończony
Projektu pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” zakończony
Kategoria: Aktualności
28.06.2019
Godz: 13:37
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Lektor”]

Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalna, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór OSI.

Celem projektu była poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt był realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

Przedmiotem projektu była przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i utworzenie w nich pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia praktycznej nauki zawodu obu szkół wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalno-sanitarnym. W ramach projektu zostały wykonane prace budowlane mające na celu przebudowę obiektu warsztatowego i przystosowania go do potrzeb prowadzenia procesu dydaktycznego.

W przebudowanym obiekcie powstały następujące pracownie zawodowe:
• pracownia urządzeń techniki komputerowej;
• pracownia badań i ochrony środowiska;
• pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych;
• pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót murarsko-tynkarskich;
• pracownia warsztatowa i dydaktyczna montażu systemów suchej zabudowy;
• pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót malarsko-tapeciarskich;
• pracownia warsztatowa robót posadzkowo-okładzinowych.

W ramach projektu doposażono także 6 pracowni zawodowych znajdujących się w budynkach dydaktycznych:

1) Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych – pracownia komputerowych technik multimedialnych; pracownia do tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych oraz baz danych; pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz

2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – pracownia budowlana – dokumentacji technicznej i rysunku technicznego; pracownia budowlana – kosztorysowania i normowania.

W celu udostępnienia uczniom niepełnosprawnym pracowni w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu został zakupiony schodołaz gąsienicowy.

Okres realizacji projektu: 28.04.2016 r. – 30.06.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 4.409.931,70 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych 4.350.835,54 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 3.698.210,21 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Unia Europejska Banner