Uczniowie rozwijają własne fikcyjne firmy
Uczniowie rozwijają własne fikcyjne firmy
Kategorie : Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2019 / 2020, Aktualności
6.11.2020
Godz: 10:19
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wybór kadry kierowniczej, określenie zasad funkcjonowania oraz tworzenie identyfikacji wizualnej – w październiku uczniowie szkół zawodowych powiatu zgorzeleckiego rozwijali własne fikcyjne firmy założone w ramach Projektu pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0″ realizowanego na pograniczu polsko-czeskim.

Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy z wykorzystaniem technologii cyfrowych i narzędzi innowacyjnych. Koncentruje się na poprawie pozycji absolwentów szkół średnich na rynku pracy, na pograniczu polsko-czeskim w związku z koniecznością wzmocnienia nowo powstałych kompetencji spowodowanych pojawieniem się Przemysłu 4.0.

Raport (wrzesień 2020):

  • Fikcyjna firma nr 28 „Biuro Podróży” (ZSZ w Bogatyni)

W miesiącu październiku fikcyjna firma pracowała nad stworzeniem struktury zarządzania. Wyłoniono kadrę kierowniczą. Dokonano podziału zadań.

  •  Fikcyjna firma nr 31 „HR Consulting” (ZSZiL w Zgorzelcu)

W miesiącu październiku grupą docelowa uczniów pracowała z kartami pracy nr 1 i 2. Ustalono  pełną nazwę firmy, formę prowadzenia działalności. Opracowano logo firmy oraz określono funkcje, jakie pełnią uczniowie w zespole projektowym.

  • Fikcyjna firma nr 32 „EkoAnalizy” (ZSZiL w Zgorzelcu)

W październiku uczniowie prowadzący fikcyjną firmę „EkoAnalizy” określili swoje kompetencje miękkie i twarde. Na tej podstawie rozdzielono stanowiska. Zgodnie z przydzielonymi funkcjami rozdysponowano pomiędzy pracownikami zadania związane z organizacją pracy przedsiębiorstwa: skonstruowaniem biznesplanu, budżetu, zapotrzebowania na wyposażenie, planu marketingowego. Grupa wspólnie opracowała projekt logo firmy.

  •  Fikcyjna firma nr 36 „Firma cateringowa EMILKA” (ZSP w Zgorzelcu)

W miesiącu październiku fikcyjna firma „Firma Cateringowa Emilka” rozpoczęła swoją działalność. Została umieszczona informacja na stronie szkoły o rozpoczęciu projektu Kompetencje 4.0 w naszej szkole. Grupa zapoznała się z kartami pracy, które będą realizowane na kolejnych spotkaniach, omówiono zasady funkcjonowania fikcyjnej firmy i dokonano założeń do opracowania LOGO firmy.

  • Fikcyjna firma nr 37 „PROJECT ink” (ZSP w Zgorzelcu)

W październiku rozpoczęto działalność fikcyjnej firmy PROJECT ink. Grupa spotkała się cztery razy, w tym raz on-line na platformie Teams. Młodzież pracowała nad zadaniami z karty pracy nr 1 i 2, m.in. opracowana została tzw. Mapa zawodowa, projekt logo oraz biznesplan fikcyjnej firmy.

  •  Fikcyjna firma nr 38 „Własna firma” (ZSZiL w Zgorzelcu)

W październiku ruszyła działalność fikcyjnej firmy. Uczniowie zajęli się wizualizacją firmy, projektowaniem loga. Podjęto współpracę z firmą „HR Consulting”, dla której przygotowywane jest logo. Młodzież pracowała z kartami pracy nr 1 i 2.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu Powiatu Zgorzeleckiego

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner