Rating firemek
Rating firemek
Kategorie : Firemki 2019/2020, Aktualności
10.12.2019
Godz: 13:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W poniedziałek 9 grudnia w Bolesławcu odbyło się warsztatowe spotkanie uczestników projektu RATING FIREMEK. Przedstawiono działalność 30 firemek: 15 polskich i 15 czeskich.

Uczniowie w ramach firemek prowadzą działalność związaną m.in. z usługami graficznymi                           i reklamowymi, tworzą strony www, świadczą usługi z branży mechatronicznej, cateringowej, hotelarskiej, usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób starszych. Tworzą również aranżacje kwiatowe, wytwarzają ceramikę artystyczną, zajmują się kowalstwem artystycznym. Wszystko zależy od pomysłowości młodych ludzi. FIREMKI działają pod kierunkiem opiekunów – mentorów. To oni oceniają poszczególne inicjatywy pod względem szans utrzymania działalności gospodarczej w warunkach rynkowych, wskazują możliwe kierunki rozwoju.

Młodzież uczy się prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie muszą zadbać o formalności, opłacić podatki i inne daniny, zadbać o zaopatrzenie, rynki zbytu na swoje produkty i usługi. Firmeki, to symulacja działalności prawdziwej firmy w warunkach rynkowej konkurencji. Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość, jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Polsce i Czechach. Podczas cyklicznych spotkań, uczniowie będą wymieniać się swoimi doświadczeniami z kolegami z powiatów bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego oraz z czterech szkół czeskich. Głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły, muszą wybrać swoją zawodową drogę i dzięki nabytym kompetencjom odnaleźć się na rynku pracy i odnieść sukces..

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner