Samorządowcy o pieczy zastępczej
Samorządowcy o pieczy zastępczej
Kategoria: Aktualności
30.09.2019
Godz: 13:37
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Sytuacja dzieci, które są pozbawione opieki rodziców biologicznych oraz priorytety powiatu dotyczące rozwoju polityki społecznej były przewodnimi tematami spotkania Starosty Zgorzeleckiego z burmistrzami i wójtami gmin oraz szefami ośrodków pomocy społecznej w powiecie zgorzeleckim.

Podczas spotkania omówiono sytuację dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w naszym powiecie, pieczę rodzinną i instytucjonalną, którą dysponuje powiat zgorzelecki oraz problemy z jakimi się boryka.

Ponad 400 dzieci z powiatu wychowuje się w pieczy zastępczej, w tym prawie połowa w domach dziecka. Powrót ich do rodziców zależy w dużej mierze od pracy asystentów w gminach i pomocy rodzicom biologicznym w przezwyciężeniu kryzysu w jakim się znaleźli. Stąd duży nacisk na intensyfikację pracy ośrodków pomocy społecznej, systematyczną współpracę z sądem i kuratorami sądowymi oraz PCPR.

Oferta PCPR dla rodzin zastępczych, jak i rodziców biologicznych, którzy wyrokiem sądu stracili możliwość wychowywania swoich dzieci jest bogata – od terapii psychologicznej poprzez grupy wsparcia aż do warsztatów „Szkoła dla rodziców” oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Razem ze wsparciem ośrodków pomocy społecznej to dużo aby dać szansę naprawy swojej sytuacji domowej w drodze do odzyskania praw rodzicielskich względem dzieci.

Renata Andrysz, Dyrektor PCPR, przedstawiła zebranym także możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach dofinansowań z PFRON oraz innych programów. Omówiono funkcjonujące w powiecie trzy domy pomocy społecznej, dwa ośrodki wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Starosta Zgorzelecki zaproponował również zorganizowanie spotkania w gronie specjalistów w zakresie pieczy zastępczej wspólnie z niemieckimi partnerami. Uczestnicy wyrazili wolę kontynuowania tego typu spotkań cyklicznie.

Unia Europejska Banner