Seminarium kształcące Firemek
Seminarium kształcące Firemek
Kategoria: Firemki 2019/2020
6.03.2020
Godz: 14:37
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dnia 5 marca odbyło się IX wspólne seminarium kształcące w ramach projektu „Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska”. Seminarium odbyło się w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, a także partnerzy projektu z Liberca, Lubania i Zgorzelca, a jego głównym celem było podsumowanie dotychczas prowadzonych działań oraz omówienie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner