Sprawozdanie z działalności firemek – czerwiec 2020
Sprawozdanie z działalności firemek – czerwiec 2020
Kategoria: Firemki 2019/2020
10.07.2020
Godz: 10:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia”
Z powodu wprowadzonego stanu epidemiologicznego w czerwcu zajęcia nadal odbywały się zdalnie z wykorzystaniem kart pracy, przesłanych uczniom oraz kontaktu on-line. Na spotkaniach uczniowie pracowali z kartami pracy nr 18 i 19 w module 4, które dotyczyły odprowadzania podatku VAT w zależności od obrotu oraz wielkości firmy oraz procedur zmierzających do założenia osoby prawnej. Poznali również jakie są zasady rozliczeń na koniec roku z ZUS-em, a także pojęcia związane z własnością intelektualną oraz prawem autorskim .Nadal odbywały się konsultacje dietetyczne on-line oraz porady żywieniowe. Podsumowana została też praca w firemce, sukcesy i problemy.

Firma Nr 60 „Firma projektowa”
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemią COVID-19) praca z grupą realizowana była zdalnie. Na zajęciach grupa zapoznała się z kartą pracy nr 20, 21, 22, 23. Na komunikatorze wspólnie omówiliśmy jakie są główne formy handlu zagranicznego, co należy do przyczyn rozwoju handlu zagranicznego, co to jest cło, eksport/import itp. Dowiedzieliśmy się również na co trzeba zwrócić uwagę przy zawarciu umowy kupna.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemią COVID-19) praca z grupą realizowana była zdalnie. Na zajęciach grupa zapoznała się z kartami pracy dotyczącymi handlu zagranicznego. Poznała pojęcia takie jak: handel zagraniczny, eksport/import, cło i jego funkcje. Przeanalizowała główne dokumenty występujące w handlu zagranicznym, główne dyrektywy i rozporządzenia dotyczące swobodnego przepływu pracowników, jak i dodatkowe dokumenty wymagane są w handlu w UE i poza UE.

Firma Nr 53 „Firma 3D”
Handel zagraniczny to jeden z istotniejszych obszarów gospodarki zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę nasz rejon. Sytuację tą zauważyli również uczniowie firemki 3D. Podjęli starania by porównać zarówno ceny oferowanych produktów na innych rynkach ale również koszty prowadzenia działalności. Uczniowie oprócz aspektu finansowego skupili się również na porównaniu form prawnych prowadzenia firmy co dało szeroką optykę dla zagadnienia.

Firma Nr 51 „Firma CFA”
W czerwcu ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia odbywały się online poprzez program zoom. Uczniowie pracowali z kartami pracy nr 22 i 23 z modułu 5. Przeanalizowali pojęcia: cło przywozowe, wywozowe oraz tranzytowe. Zapoznali się także z podstawowymi dyrektywami i rozporządzeniami dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenie sprzedaży, zawarcie umowy kupna, warunki dostawy, realizacja dostawy, wywóz poza UE.

Unia Europejska Banner