Sprawozdanie z działalności firemek – grudzień 2019
Sprawozdanie z działalności firemek – grudzień 2019
Kategoria: Firemki 2019/2020
10.12.2019
Godz: 13:23
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W grudniu uczniowie pracowali nad poprawa umiejętności komunikowania się zgodnie z karta pracy nr 10, oraz nad właściwym zarządzaniem swoim czasem oraz czasem innych osób w zespole, zgodnie z karta pracy nr 11.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

Spotkaniom grudniowym towarzyszyło przygotowanie do prezentacji i przedstawienia firemki na wyjeździe do Bolesławca. Uczniowie konsultowali jakie informacje powinny być zawarte oraz w jaki sposób najefektywniej zaprezentować podmiot. Dodatkowe działania związane z samym funkcjonowaniem firemki skierowane były na wykonywanie otrzymanych zleceń oraz kalibrację drukarki 3D, z którą pracownicy nie mogli sobie poradzić w czasie pierwszych prac.

Firma Nr 56  „Zdrowy Styl Życia”

Celem kolejnych  spotkań były sprawy dotyczące określenia  wizji i celu  działalności firemki. Głównym celem do osiągnięcia jest poprawa stanu zdrowia „klientów”, czyli uczniów szkoły. Podczas spotkań dyskutowano także nad sposobem dotarcia                   z informacją o działalności firmy do potencjalnych klientów. Rozważano także założenie własnej strony internetowej, umieszczania ogłoszeń w mediach lokalnych, wykorzystania stron internetowych szkoły oraz opracowano ulotki reklamowe.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

W czasie grudniowych zajęć uczniowie zapoznali się z analizą SWOT. Ocenili  wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Opracowali i wykonali prezentację swojej firemki  na grudniowy rating firemek. Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych dział techniczny zaprojektował i wykonał naklejki na ploter tnący i drzwi pracowni.

Firma Nr 60  „Firma projektowa”

W grudniu pracowaliśmy z kartą pracy nr 6 i 7. Rozdzieliliśmy zadania, które będą wykonywać poszczególne osoby. Każdy członek zespołu otrzymał swoje zadanie, z jasno określonymi zasadami oraz przydzielone stanowisko pracy. Oceniliśmy również wewnętrzne czynniki naszego przedsiębiorstwa i zewnętrzne czynniki środowiska, które na nie wpływają.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner