Sprawozdanie z działalności firemek – luty 2020
Sprawozdanie z działalności firemek – luty 2020
Kategoria: Firemki 2019/2020
9.03.2020
Godz: 13:45
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W lutym Uczniowie pracowali z kartami pracy nr 14 i 15. Starali się rozwiązać problem jak będzie finansowane ich przedsiębiorstwo i czego potrzebują, aby je uruchomić. Zapoznali się z rożnymi terminami słownymi jakie występują przy operacjach finansowych w przedsiębiorstwach. Zapoznali się z systemem ubezpieczeń występujących w Czechach i w Polsce. Zastanawiali się nad różnicami w tych ubezpieczeniach. Uczniowie w dalszym ciągu zapoznawali się z sprzętem jaki pozyskano dla Firemki.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

Przedsiębiorstwo w czasie miesiąca pracowało nad otrzymanymi zleceniami. W pierwszej kolejności poświęcono czas na druk, zbieranie w stosy i zszywanie dokumentów. Drugie zadanie podmiot otrzymał od koordynatora czeskiego w czasie ferii a dotyczyło przygotowania katalogu wszystkich firemek z projektu. Po powrocie z ferii pracownicy rozpoczęli pracę nad katalogiem. Początkowo zespół zaczął zastanawiać się nad formą, formatem i sposobem złożenia katalogu. Kolejne spotkanie poświęcono na pracę związaną z przygotowaniem pierwszych szkiców strony.

Firma Nr 56  „Zdrowy Styl Życia”

Głównym celem spotkań w miesiącu luty było omówienie i ćwiczenie umiejętności komunikacji z innymi osobami ,aby osiągnąć z góry wyznaczony cel. Uczniowie przeprowadzali rozmowy z naszymi potencjalnymi klientami, dokonując wywiadów żywieniowych. Zajmowali się również kwestią efektywnego zarządzania czasem i planowaniem pracy. Podczas rozmów z klientami przeprowadzono analizę czasu jaki możemy przeznaczyć na jedną osobę w czasie porady dietetycznej. Na tej podstawie mogli określić swoje możliwości dotyczące planowania godzin przyjęć i ilość pacjentów. Uczniowie układali także jadłospisy żywieniowe na podstawie przeprowadzonego wywiadu żywieniowego i rozmów z klientami. Uczniowie musieli opracować plany żywieniowe na podstawie informacji uzyskanych od klientów. Mogli również określić jakie mają swoje kompetencje miękkie.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

Na zajęciach w miesiącu lutym uczniowie w ramach firemki nr 59 pracowali z kartą pracy nr 12. Zapoznali się ze sposobami ustalania ceny  produktów. W ramach zajęć praktycznych wykonali ozdoby walentynkowe oraz zaprojektowali i wykonali znak zakazu ruchu na terenie szkoły.

Firma Nr 60 “Firma projektowa”

W lutym pracowaliśmy z kartami pracy nr 12, 13, 14. Omówiliśmy zagadnienia związane z ustaleniem ceny za naszą usługę, w jakim celu płacimy podatki oraz skąd wziąć środki finansowe na działalność naszej firemki. Przejrzeliśmy również wszystkie urządzenia elektroniczne, które dostarczono nam w ostatnim czasie.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner