Sprawozdanie z działalności firemek – marzec 2020
Sprawozdanie z działalności firemek – marzec 2020
Kategoria: Firemki 2019/2020
4.05.2020
Godz: 08:14
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia”

Z powodu wprowadzonego stanu epidemiologicznego w marcu zajęcia odbyły się zdalnie z wykorzystaniem kart pracy, przesłanych uczniom. Korzystając z kart nr 12 przeanalizowane zostały koszty stałe i zmienne oraz przewidywany zysk  przedsiębiorstwa. Na  tej podstawie określona została cena za usługi świadczące przez firemkę. Pod uwagę były także brane analizy cen konkurencji. Uczniowie doszli do wniosku że na lokalnym  rynku jest duże zapotrzebowanie na usługi z poradnictwa żywieniowego. Kolejne  wirtualne spotkanie dotyczyło analizy podatków. Uczniowie otrzymali karty pracy dotyczące biegłości finansowej przedsiębiorcy. Zapoznali się z rodzajami podatków w Polsce i wspólnie omówili przykład z karty pracy nr 13.

Firma Nr 60   „Firma projektowa”

Na zajęciach w marcu omówiono karty pracy nr 15 i 16. Uczniowie dowiedzieli się, że pracodawca odprowadza od pensji każdego pracownika ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Omówiono również zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo uczniowie pogrupowali elementy elektroniczne i wybrali osoby odpowiedzialne za daną część projektu inteligentnego domu.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

Uczniowie podczas marcowych zajęć  pracowali z kartą pracy nr 14. Omówili rodzaje i sposoby finansowania przedsiębiorstwa i możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności. Podczas zajęć praktycznych urochomiono i skalibrowano grawer laserowy, na którym zaprojektowali        i wykonali pierwsze grawerowane elementy. Dodatkowo omówione zostały zagadnienia dotyczące ubezpieczeń obowiązujących w Polsce i Czechach. Zapoznali się też ze składkami na ubezpeczenia społeczne.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

W marcu uczniowie pracowali z kartą pracy nr 13. Podczas spotkań omówione zostały definicje podatku dochodowego, majątkowego oraz podatku VAT, a także budowę systemu podatkowego w Polsce. Uczniowie uczyli się także kwestii związanych z finansowaniem prowadzonej przez nich działalności.

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W marcu zajęcia odbywały się online poprzez program zoom. Uczniowie zapoznawali się z kartami pracy nr 16 i 17, z modułu nr 4. Uczniowie zapoznawali się też z prowadzeniem działalności gospodarczej w Czechach i w Polsce, a także różnicami i podobieństwami jakie miedzy nimi występują. Poznawali formy prowadzenia działalności gospodarczej i wynikające z nich różnice i w dalszym ciągu  pogłębiali znajomość naprawy sprzętu komputerowego.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner