Sprawozdanie z działalności firemek – październik 2019
Sprawozdanie z działalności firemek – październik 2019
Kategorie : Firemki 2019/2020, Aktualności
11.10.2019
Godz: 13:21
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

 

Firma Nr 56  „Zdrowy Styl Życia”

W kolejnym  miesiącu istnienia firemki opracowano identyfikację wizualną firmy, czyli stworzono logo przedsiębiorstwa. Uczniowie wykorzystując program komputerowy wykonali kilka form logo, z których wybrali jedną, według nich najlepszą. Opracowano również wstępny biznesplan firmy. Ujęto w nim nazwę firmy wraz z logo, osoby kluczowe  oraz opis firmy, z uwzględnieniem działalności i charakterystyki produktu oraz analizę rynku. Odbyło się również seminarium szkoleniowe dla kierowników miniprzedsiębiorstw.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

Na październikowych zajęciach pracowano z karatami pracy nr 2, 3 i 6. Omówiono strukturę przedsiębiorstwa i przydzielono role w przedsiębiorstwie. Kontynuowano pracę nad biznesplanem firemki. Dodatkowo nawiązano współpracę z miniprzedsiębiorstwem w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w celu zaprojektowania logotypu firmy.

Firma Nr 60  „Firma projektowa”

Na zajęciach w październiku pracowano z kartą pracy nr 2. Omówiono wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem biznesplanu. Określono czym będzie się zajmować firma, jakie są mocne strony oraz z jakimi przeszkodami można się spotkać w przyszłości. Przydzielono również rolę, które będą pełnione w miniprzedsiębiorstwie.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

Projekt Firemki realizowany  w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu jest znanym działaniem społeczności szkolnej. Pierwsza realizacja była w roku szkolnym 2018/2019, a obecnie działalność podjęły 2 miniprzedsiębiorstwa skierowane do uczniów technikum informatycznego jak również technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Młodzież wychodzi z wieloma własnymi inicjatywami i oferuje swoje usługi dla innych podmiotów w sieci Firemek. Akcja promocyjna skierowana została jednak do całej społeczności szkolnej promującej działanie przez przygotowane ulotki i materiały reklamowe.

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W miesiącu październiku uczniowie zapoznali się ze strukturą miniprzedsiębiorstwa oraz tworzyli biznesplan. Ustalono nazwę firemki na RAPCOM i zaprojektowano logo firmy. Wyszukiwali narzędzia jakie będą potrzebne do działności firmy oraz sklepy i zapoznawali się z ich cenami.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner