Sprawozdanie z działalności firemek – styczeń 2020
Sprawozdanie z działalności firemek – styczeń 2020
Kategoria: Firemki 2019/2020
10.01.2020
Godz: 13:31
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

 

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W styczniu uczniowie pracowali z kartami pracy 12 i 13, oraz zapoznawali się z sprzętem zakupionym w ramach projektu.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

Na styczniowych spotkaniach uczniowie pracowali nad sterownikiem do hafciarki, co przełożyło się na samodzielne wykonanie projektu i przeniesieniu go na odzież. Projektem było logo Janowski Promotion. W ramach firemki uczniowie projektowali też znaki ostrzegawcze i opakowania. Pracownicy mieli określone szablony znaków i pudełek do wykonania.  Uczniowie starali się również nawiązać kontakt z innymi firemkami w celu zaproponowania wykonania usługi reklamowej w postaci drukowanej lub znakowania odzieży.

Spotkaniom grudniowym towarzyszyło przygotowanie do prezentacji i przedstawienia firemki na wyjeździe do Bolesławca. Uczniowie konsultowali jakie informacje powinny być zawarte oraz w jaki sposób najefektywniej zaprezentować podmiot. Dodatkowe działania związane z samym funkcjonowaniem firemki skierowane były na wykonywanie otrzymanych zleceń oraz kalibrację drukarki 3D, z którą pracownicy nie mogli sobie poradzić w czasie pierwszych prac.

Firma Nr 56  „Zdrowy Styl Życia”

W styczniu  grupę została rozdzielona na mniejsze podgrupy i przydzielone im jasno określone zadania. Przydział obowiązków został dokładnie opisany. Wyłoniony został również kierownik, który będzie koordynował przydział zadań i pilnował ich realizację. Uczniowie analizowali też biegłość finansową przedsiębiorstwa. Ustalono też  jakie są koszty stałe i zmienne oraz jakie  powinny być ceny usług oferowanych przez  przedsiębiorstwo. Uczniowie zastanawiali się też, jaką kwotę są w stanie zapłacić klienci za nasze usługi. Przeprowadzono analizę porównawczą  cenników firm konkurencyjnych .

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

Na  styczniowych zajęciach grupa pracowała z kartami pracy  nr 9 i 10. Omówione zostały podstawowe założenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej np. motywacja, umiejętności, doświadczenia czy  cele przedsiębiorcy. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z kompetencjami miękkimi takimi jak umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne. W części praktycznej zajęć uczniowie zaprojektowali i wycieli oznaczenia na schody w szkole i budynku warsztatów.

Firma Nr 60  „Firma projektowa”

W styczniu omówione zostały zagadnienia związane z planem finansowym, co powinni umieć  początkujący przedsiębiorcy, jakie mieć umiejętności i zdolności. W tym miesiącu uczniowie zajmowali się również przygotowaniem drewnianego domu, który będzie służył za makietę.

Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

Unia Europejska Banner