Szczepienie akcyjne dla obywateli Ukrainy
Szczepienie akcyjne dla obywateli Ukrainy
Kategoria: Aktualności
30.03.2022
Godz: 07:33
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

26 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Projekt przewiduje przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciw:

  1. błonicy,
  2. krztuścowi,
  3. odrze,
  4. ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
  5. wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Szczepieniami akcyjnymi są objęte osoby, bez względu na ich wiek, które na podstawie dochodzenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażenia lub zachorowania z uwzględnieniem statusu szczepienia przeciw w/w chorobie albo jej podejrzenia lub ogólnej oceny ryzyka epidemiologicznego – zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone zakażeniem lub zachorowaniem na wymienione choroby zakaźne.

Szczepienia akcyjne będą przeprowadzane w zakresie i terminach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczepienia akcyjne będą wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a także w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień na terenie ośrodków dla cudzoziemców lub innych obiektów, wskazanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania szczepień.

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia osoby, które nie dysponują dokumentacją medyczną potwierdzającą wykonanie szczepienia wraz z określeniem liczby i terminami podania dawek w cyklu szczepienia powinny być traktowane jak osoby nieszczepione i zostać objęte szczepieniami.  Z uwagi na fakt, że szczepienia o charakterze akcyjnym mają w Rzeczypospolitej Polskiej charakter dobrowolny (analogicznie jak szczepienie przeciw COVID-19) rozporządzenie nie zawiera szczegółowych informacji o schemacie szczepień.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Źródło: wartowiedziec.pl

Unia Europejska Banner