VIII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej
VIII Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej
Kategoria: Aktualności
18.09.2019
Godz: 13:16
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Pod nazwą „Interdyscyplinarny system wsparcia – życie bez przemocy” odbyło się ósme Dolnośląskie Seminarium Interwencji Kryzysowej. Dwudniowe szkolenie na Zamku Czocha zostało zorganizowane przez Powiat Zgorzelecki i Powiat Lubański.

VIII Dolnośląskie Seminarium to kolejne tego typu spotkanie dla kadry zajmującej się na co dzień problemami przemocy w województwie dolnośląskim. To czas na poszerzenie wiedzy, poznanie dobrych praktyk oraz rozmowy i plany dotyczące ulepszenia wsparcia dla potrzebujących w zakresie pomocy ofiarom przemocy.

Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane przez Powiat Zgorzelecki i Lubański. Od 2 lat oba powiaty ściśle ze sobą współpracują w zakresie wsparcia ofiar przemocy. Powiat Lubański uruchomił m.in. Ośrodek Wsparcia – dom dla samotnych matek z dziećmi oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Na mocy zawartego porozumienia potrzebujący mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zostali umieszczeni w wymienionych placówkach.

Tworzenie tego typu placówek w każdym powiecie jest niemożliwe, bo zbyt drogie. Nasze sąsiedzkie powiaty są położone w niewielkiej odległości od siebie, dlatego założony plan bardzo dobrze sprawdza się w praktyce – zaznaczył Ireneusz Owsik, Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego.

Przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, choć często niewidocznym „na zewnątrz”, bo zamkniętym w tzw. czterech ścianach. System sądowniczy niestety jest ciągle niedoskonały. Bardzo często to ofiary muszą szukać pomocy na zewnątrz a sprawca może zostać w domu. Ważne jest aby mieć co zaproponować ofiarom, by mogły choćby na jakiś czas schronić się, odnaleźć spokój i zacząć układać swoje życie często od początku, na nowo – dodała Renata Andrysz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.

Uczestnicy VIII Dolnośląskiego Seminarium Interwencji Kryzysowej wzięli udział m.in. w szkoleniu pn. „Zjawisko dziedziczenia przemocy i neurobiologiczne czynniki mające wpływ na występowanie zachowań agresywnych u ludzi” oraz wysłuchali wystąpienia Marty Waniszewskiej – Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto odbyli wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku i Ośrodku Wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Pobiednej.

Unia Europejska Banner