VIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
VIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
25.04.2019
Godz: 14:27
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 odbędzie się VIII sesja.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w 2018 r. oraz realizacji programów.
5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2015-2020.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;
b) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok;
c) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
d) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
e) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
f) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
g) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
h) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
i) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
j) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
k) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
l) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
m) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
n) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
o) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
p) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
r) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie sesji.

 

Unia Europejska Banner