Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Czerwonej Wodzie
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Czerwonej Wodzie
Kategoria: Aktualności
21.06.2021
Godz: 14:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W sobotę (19.06.2021r.) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP. Zebranie podsumowywało 5-letnią kadencję obecnych władz OSP. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz honorowi jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście wśród których był Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP w Czerwonej Wodzie – dh Robert Koncur. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” i minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i działaczom. Odznaczeni zostali:

  • Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – dh Tadeusz Nakonieczny,
  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Kamil Łuczyński
  • Odznaką „Strażak Wzorowy” – dh Przemysław Piątka, dh Paweł Saletnik, dh Filip Kobzda, dh Radosław Sabat, dh Hybert Dziekoński i dh Mateusz Kluwak.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano druhowi Waldemarowi Błauciakowi. Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił naczelnik dh Marcin Czarny. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Adam Błauciak. Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu. Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes OSP – dh Robert Koncur, Wiceprezes – dh Marcin Czarny, Naczelnik – dh Konrad Słabicki, Sekretarz – dh Patryk Wojciechowski, Skarbnik – dh Adam Błauciak. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – dh Rafał Kosior, Członkowie – dh Daniel Siedlak, dh Tomasz Myśków. Przedstawicielami do Zarządu Miejsko – Gminnego Zostali: dh Waldemar Błauciak, dh Robert Koncur. Delegatami do Zarządu Miejsko – Gminnego zostali dh Marcin Czarny, dh Konrad Słabicki, dh Waldemar Błauciak i dh Robert Koncur. Zebranie zakończyło podjęcie trzech uchwał.

Strażacy z OSP Czerwona Woda wyjeżdżali w roku 2020 do działań ratowniczych 77 razy, w tym 41 razy do pożarów, 18 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, wypadki komunikacyjne 15 razy oraz 3 razy do alarmów fałszywych. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, upraw, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, otwarcia mieszkania, pomiarów tlenku węgla.

 Aktualnie jednostka OSP Czerwona Woda liczy 53 druhów:

– 36 członków czynnych, w tym 1 kobiet,

– 15 członków wspierających,

– 2 członków honorowych,

– 13 członków MDP, w tym: 9 chłopców i 4 dziewcząt.

Zebranie zakończono wspólną kolacją oraz kibicowaniem drużynie narodowej w meczu Polska – Hiszpania.

źródło: Waldemar Błauciak/OSP Czerwona Woda

Unia Europejska Banner