Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
17.07.2023
Godz: 11:34
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W dniu 13 lipca 2023 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego polegającego na ”Wymianie wewnętrznego dźwigu osobowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu”. W wyniku wymiany windy poprawiła się dostępność osób o szczególnych potrzebach do usług publicznych świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dolnośląski Oddział Doradztwa Rolniczego oraz Wydziałów Starostwa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Drogownictwa, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Koszt wymiany windy: 283 638,00 zł, w tym dofinansowanie EFS i PFRON 191 626,00 zł, wkład własny 92.012,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Wymiana windy w budynku 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wraz z wykonaniem planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów w budynkach 8 i 8a”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu poprzez wymianę windy w budynku 8, umieszczenie planów tyflograficznych ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami orientację w budynkach 8 i 8a oraz oznaczenie w trzech klatkach schodowych poręczy schodów tabliczkami w języku Braille’a, wykonanie tabliczek numerycznych i informacyjnych z oznaczeniem wypukłym i w alfabecie Braille’a, wykonanie audytu cyfrowego stron internetowych, zakup materaca ewakuacyjnego.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego: 2022.07.01 – 2023.09.30

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

Unia Europejska Banner