XIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
19.07.2019
Godz: 09:56
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XIII sesję, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów nr: XI/2019 oraz XII/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 4. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie zgorzeleckim.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
 6. a) podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych;
 7. b) ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego;
 8. c) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8;
 9. d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8a;
 10. e) zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;
 11. f) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner