XVII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XVII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.11.2019
Godz: 11:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XVII sesję Rady, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, za 2019 i 2020 rok;

b) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

c) zmiany uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego;

d) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących na terenie Powiatu Zgorzeleckiego w roku 2020;

e) rocznego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2020;

f) zmiany uchwały nr LI/342/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego;

g) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

h) przekazania Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy miejskiej Zgorzelec;

i) przekazania Gminie Pieńsk zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pieńsk;

j) nadania odznaki honorowej – “Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;

k) zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;

l) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie sesji.

 

Unia Europejska Banner