XXIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.05.2020
Godz: 11:15
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXIII sesję, która  odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prosi się mieszkańców powiatu zainteresowanych przebiegiem obrad o rozważenie braku osobistego udziału w sesji. Transmisja obrad będzie dostępna “na żywo” online za pośrednictwem www.esesja.tv

Proponowany porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXII/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
 6. Przedstawienie planu remontów i modernizacji dróg powiatowych.
 7. Sprawozdanie z kompleksowej działalności PCPR w Zgorzelcu oraz z realizowanych programów i strategii.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonego w Sieniawce przy ul. Rolniczej 23A;

b) zmiany uchwały nr X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

c) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

d) zgody na wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na wymianę zużytego wyposażenia;

e) powierzenia Gminie i Miastu Węgliniec zadań powiatu z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy organizacyjne.

15. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner