XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategorie : Aktualności, Powiat
1.04.2021
Godz: 15:22
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Dzisiaj w formie zdalnej, odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Sesja rozpoczęła się od przedstawienia sprawozdania Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. Następnie, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki za rok 2020.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

 • przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027;
 • przyjęcia “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027”;
 • zmiany uchwały nr LV/330/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu;
 • podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 • podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych;
 • ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
 • zmiany uchwały nr XLIII/276/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 2 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8;
 • zmiany uchwały nr XXX/200/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032;
 • zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok;
 • przyjęcia stanowiska o wyrażeniu poparcia dla działań podejmowanych w celu zapewnienia dalszego stabilnego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni oraz wsparcia samorządów Zagłębia Turoszowskiego ubiegających się o środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji”.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska złożyła wszystkim radnym, pracownikom oraz mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju.

W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Unia Europejska Banner