Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Ruszów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Ruszów
Kategoria: Aktualności
28.06.2021
Godz: 15:29
Redaktor: BP BP
Drukuj

W sobotę 26.06.2021 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Ruszów.
Strażacy podsumowali rok 2020 oraz pięcioletnią kadencję zarządu jednostki. W uroczystym zebraniu uczestniczyli członkowie OSP i MDP oraz liczne grono zaproszonych gości tj. Dh. Teresa Tiszbierek  – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Dolnośląski Komendant PSP st. bryg. Marek Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Artur Czułajewski, Członek Zarządu Powiatu Ireneusz Owsik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk, Burmistrz GiM Węgliniec Mariusz Wieczorek.

Na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została odznaczona srebrnym medalem ,,Na Straży” za wybitne osiągnięcia w działalności, a zwłaszcza za I miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Najlepsi z najlepszych”, za najlepszą MDP i najlepszych opiekunów w kraju w roku ubiegłym. Podczas zebrania wręczono również medale pożarnicze, odznaki za wysługę lat. W dalszej części strażacy wybrali nowe władze i delegatów na zjazd gminny oraz przedstawicieli do zarządu gminnego. Prezesem OSP Ruszów na następną kadencję został wybrany ponownie Dh. Janusz Droś, pozostały skład zarządu to: R. Mesjasz – Wiceprezes, M. Wilgan – Naczelnik, J. Mesjasz – Skarbnik oraz członkowie zarządu A. Dobrzańska, P. Brac i J. Wilk. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany M. Mól oraz członkami R. Baut , S. Kurzawa.

Jednostka OSP Ruszów w roku 2020 uczestniczyła w 49 działaniach ratowniczych oraz wzbogaciła swoje wyposażenie min. o sprzęt łączności radiowej, pilarkę ratowniczą, podpory stabilizacyjne, miernik wielogazowy, ponton pneumatyczny z silnikiem zaburtowym, odzież ochronną, obuwie bojowe i ubrania do rat. wodnego. 

Systemem gospodarczym przez samych strażaków przeprowadzono prace remontowe w świetlicy i zapleczu socjalnym.

Życzymy nowemu zarządowi wytrwałości oraz dziękujemy za dotychczasową pracę społeczną.

źródło: OSP Ruszów

Unia Europejska Banner